Sklep z częściami samochodowymi
ZADZWOŃ DO NAS +48 604 238 238
ZADZWOŃ DO NAS +48 788 389 483
GODZINY OTWARCIA Pn-Pt 8:00-16:00
Sb 8:00-13:00

Stacja demontażu


Prowadzona przez nas Stacja Demontażu Pojazdów posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów
nr DSK-IV.7243.36.2023 wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz jest zarejestrowana
na liście stacji demontażu pojazdów pod numerem 122.

Współpracując z nami mają Państwo pewność, że działają zgodnie z literą prawa.

Dokumenty niezbędne do przekazania pojazdu:
 • dowód osobisty, bądź inny dokument potwierdzający tożsamość właściciela pojazdu
 • dowód rejestracyjny pojazdu, kartę pojazdu (jeżeli została wydana);
 • tablice rejestracyjne
Dodatkowe informacje:
 • W przypadku, gdy dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję należy przedstawić zaświadczenie w celu złomowania pojazdu z właściwego wydziału komunikacji lub potwierdzoną kserokopię dowodu rejestracyjnego.
 • W przypadku nieobecności właściciela należy przedstawić pisemne upoważnienie dla osoby zdającej pojazd. 
 • Współwłaściciel (osoba wpisana w dowodzie rejestracyjnym) powinien być obecny przy kasacji pojazdu. W przypadku jego nieobecności właściciel musi okazać upoważnienie do kasacji 
 • Umowa/y kupna jeśli nie był przerejestrowany – konieczna ciągłość właścicieli pomiędzy osobą z dowodu rejestracyjnego, a ostatnią umową kupna,
 • Przyjmujemy tylko pojazdy z czytelnymi numerami identyfikacyjnymi VIN
 • Faktura sprzedaży pojazdu do kasacji – jeśli pojazd był zarejestrowany na firmę bądź właściciel prowadził działalność gospodarczą (dokumenty firmy: wpis do ewidencji lub KRS)
 • Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym jest wpis o zastawie należy wcześniej dokonać anulowania wpisu w Wydziale Komunikacji;
 • W przypadku gdy pojazd zarejestrowany jest na osobę zmarłą – dokumentami potrzebnymi do wykonania kasacji jest wyrok sądu (postępowanie spadkowe) oraz upoważnienie do kasacji od wszystkich spadkobierców.